Речните нива ще се понижават

05.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки в Дунавския басейн са се понижавали. Повишения в резултат на оттичане са отчетени при отделни измервателни пунктове в долните течения на р. Осъм (с до + 155 см), р. Янтра (с до + 118 см) и р. Черни Лом (с до + 129 см). Без съществени изменения са останали водните нива в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн, като вследствие на валежи и оттичане са регистрирани повишения във водосборите на: р. Камчия при с. Гроздьово – с + 80 см, р. Тунджа при  Елхово – с + 19 см и р. Струма при Кресна – с + 18 см. Водните количества на реките в Дунавския басейн са около праговите стойности за високи води, а в останалата част от страната около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 167 см до + 155 см

Черноморски басейн: колебания от – 9 см до + 80 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 17 см до + 19 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 14 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават, като до края на деня все още са възможни повишения в долните течения на основните реки вследствие на оттичане. В резултат на валежи на 7 юли се очакват краткотрайни незначителни повишения на нивата във водосборите на добруджанските реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора на р. Искър ще продължат да се понижават, като все още в средното и долното течение на основната река са възможни повишения в резултат на оттичане. На 6, 7 и 8 юли тенденцията към понижение водните нива ще се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 юли, че водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосборите на р. Янтра ще се задържат около праговете за високи води, като от следобедните часове ще започнат да се понижават. Повишения в резултат на оттичане ще има в долното течение на основната река до 06.07. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 юли водните нива ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес водните нива във водосбора ще продължат постепенно да се понижават, като вследствие оттичане до вечерните часове ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.