Речните нива ще се понижават

14.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в Дунавския басейн, както и в горните течения на реките от Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се понижавали през изминалото денонощие. Без съществено изменение са останали речните нива в Черноморския басейн. В резултат на валежи и оттичане са отчетени повишения в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн с до + 46 см в средното и долното течение на р. Искър при гр. Нови Искър, с до + 20 см във водосборите на родопските притоци на р. Марица – р. Въча и р. Чепеларска, с до + 19 см в горното течение на р. Арда, с до + 11 см в средното и долното течение на р. Струма. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 104 см до + 46 см

Черноморски басейн: понижения с до – 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 13 см до + 20 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 28 см до + 11 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане днес все още са възможни повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 15, 16 и 17 август ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане все още ще има повишения на водните нива в долното течение на р. Искър до сутрешните часове утре. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 август, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 водните тколичества ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук