Речните нива ще се понижават

02.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения. Незначителни колебания в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Марица и р. Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн колебания от -22 см до +9 см;

Черноморски басейн: понижения с до -71 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -15 см до +12 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -5 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

- Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 03, 04 и 05 октомври около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

- Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 03, 04 и 05 октомври около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

- Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 03, 04, 05 и 06.10.2017 г. ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес (02.10) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.