Речните нива ще се понижават

05.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие:

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са се задържали без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -9 см до +14 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води с изключение на р. Вит при с. Търнене, чието водно количество е около прага за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -20 см до +1 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води с изключение на р. Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -11 см до +4 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на р. Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като регистрираните колебания са от -6 см до +6 см. Водните количества в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес (05.01) и през следващите 3 дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 06, 07 и 08.01.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (05.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 06, 07 и 08.01.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (05.01) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в основната река и в долното течение на р. Черни Лом на 06, 07, 08 и 09.01.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (05.01) и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.