Речните нива ще се понижават

18.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни онвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -12 см до +13 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни именения на водните нива на река Искър при Роман (-5/+22 см). Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните изменения в басейна са от -15 см до -10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -30 см до +15 см. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания на речните нива в горното и средно течение на река Марица по основната река от -105 см до +106 см. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около и под праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива са без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -7 см до +11 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни  речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. На 20 април през деня в резултат на валежи ще има незначителни повишения на речните нива, във водосбора на река Янтра и в планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Поради високата почвена влажност и интензивни валежи комбинирани с частично снеготопене има ниска вероятност за поройни наводнения във вечерните часове на 19 април 2018 г – във водосбора на река Веселина (приток на р. Янтра).

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 април 2018 г. ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 19, 20 и 21 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 20 и 21 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 19, 20, 21 и 22 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.