Речните нива ще се понижават

24.04.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -11 см до +10 см. По-значителни изменения на водните нива са регистрирани на река Искър по основното течение  (-22/+22 см), в резултата от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменение. Регистрирани са понижения до -4 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -9 см до +13 см. По-значителни изменения са регистрирани в горното и средно течение на река Марица и в притока й река Въча при местността Забрал до -134/+134 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките във водосбора на река Тунджа и в средното и долното течение на река Марица са около праговете за високи води, а във водосбора на река Арда и в горното течение на река Марица водните количества са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания са от -12 см до +15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 25 и 26 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива в планинските части на басейна. На 27 април речните нива ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедите и вечерни часове на 26 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър и река Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 април 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части на водосбора във вечерните часове на 25 и 26 април. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 25, 26, 27 и 28 април 2018 г. ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.