Речните нива ще се понижават

06.08.2018г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили. По-значителни изменения са регистрирани в поречието на р. Искър в резултат от  работата на хидротехнически съоръжения (от -29 см до +20 см). Регистрираните колебания в останалата част на басейна са от -18 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения на речните нива, в резултат на валежи ще има на 07.08 във водосборите на Добруджанските реки и на 08.08 в планинските части от водосборите на реките от басейна. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 07, 08 и 09.08.2018 г. около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 07, 08 и 09.08.2018 г. около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 08.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосборите на притоците на р. Янтра - р. Росица и р. Лефеджа Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 07, 08, 09 и 10.08.2018 г. над средномногогодишната стойност. Днес (06.08) и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 07.08 в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора на р. Бели Лом и в долното течение на р. Черни Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.