Речните нива ще се понижават

20.08.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорологя и хидрология към БАН (НИМХ – БАН).

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средното течение на р. Искър от -15 см до +15 см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са от -8 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Вит при с. Търнене е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес са възможни краткотрайни, незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Огоста и във водосбора на р. Искър (над яз. Искър, р. Лесновска, р. Малък Искър). Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 21, 22 и 23.08.2018 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите 3 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. В следобедните часове днес ще има краткотрайно незначително повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Искър, р. Лесновска и р. Малък Искър и в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23.08.2018 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (20.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24.08.2018 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.