Речните нива ще се понижават

18.07.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -12 до +28 см; за водосбора на р. Искър от -18 см до +11 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +5 см, за водосбора на р. Осъм от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -19 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -18 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор р.Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -10 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с -42/+42 см, р. Въча при гр. Девин с -87/+48см. Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +10 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +10 см; за водосбора на р. Арда от -20 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Марица при с. Радуил.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са: за водосбора на р. Места от -6 до +5 см; за водосбора на р. Струма от -5 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (18.07) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните течения на реките западно от р. Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (18.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 19, 20 и 21.07.2019 ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (18.07) и в следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20.07 са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 19, 20 и 21.07.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (18.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 19, 20, 21, 22 и 23.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (18.07) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (18.07) и в следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.