Речните нива ще се понижават

21.01.2016г.


Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) обяви за днес жълт код за ниски температури и мъгла в областите - Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Търговище, Русе, Силистра и Шумен. Студено време на места и мъгливо. Минимални температури от минус 15 до минус 10 и отрицателни максимални температури. отрицателни максимални температури.

Жълт код за ниски температури е обявен в седем области – Ловеч, Габрово, Разград , Добрич, София област, София и  Перник. За Ловеч и Габрово - студено време с минимални температури от минус 15 до минус 10 и отрицателни максимални температури. За Разград - много студено време и максимални температури от минус 10° до минус 7°.За  Добрич - във вътрешността на областта температурите ще са ниски- минимални минус 14°- минус 12°,  максималните температури също ще са отрицателни. За София , София област и Перник - минимални температури между минус 13° - 10° и отрицателни максимални температури.

Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.

По прогнози на НИМХ –БАН днес ще е без валежи. В петък и събота почти без валежи.

През денонощието (от 8 часа на 19.01. до 8 часа на 20.01.) нивата на наблюдаваните реки в по-голяма част от страната са се понижавали. Повишения вследствие оттичане се наблюдват в долното течение на р. Искър, р. Русенски лом (Дунавски басейн) и долното течение на р. Тунджа (Източнобеломорски басейн). Регистрираните водни количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Около праговете за ниски води са водните количества в горното течение на р. Вит, р. Осъм, и р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -22 см до +17 см.

Черноморски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -12 см до+10 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -46см до +22см.

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от -10 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществена промяна. Днес само в долните части на поречия Искър, Янтра и Русенски Лом все още са възможни незначителни повишения, вследствие оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 21, 22 и 23 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност и ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 21, 22 и 23 януари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност и  под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 януари  ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Нивата плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.