Речните нива ще се понижават и днес

26.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес ще е без валежи. Във вторник и сряда също няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 24 до 8 ч. на 25 октомври) водните нива на реките в цялата страна са се понижавали. По-значителни понижения са регистрирани на река Янтра при Каранци с – 84 см (Дунавски басейн), р. Марица с при Първомай с - 32 см, (Източнобеломорски басейн). Регистрирани са повишения в долните течения на реките Тунджа, Марица и Арда, в резултат на тяхното оттичане. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от - 84 см до + 5 см

Черноморски басейн: понижения с до + 8 см

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива от - 36 см до + 20 см

Западнобеломорски басейн: водните нива са се понижили с до - 24 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре се очаква водните нива в целия водосбор да се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26 и 27.10 ще са около и над средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28.10., че водните количества ще бъдат около и над средномногогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29.10 водното количество ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Нивата ще започнат да се понижават в целия водосбора.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.