Речните нива ще се понижават или няма да се изменят

02.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е без валежи. В събота и неделя също няма да вали.

През последното денонощие водните нива в реките от по-голямата част на страна са останали без съществени изменения в рамките на +/- 5 см. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил и р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 36 см до + 36 см

Черноморски басейн: понижения до - 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 25 см до + 37 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 3 см до + 3 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 септември  , че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.