Речните нива ще се понижават или ще останат без изменения

25.10.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на места днес, главно в северозападните райони и по Черноморието ще ръми, в количества до около 1-2 л/кв.м. В сряда от северозапад ще започнат валежи, които до края на деня и през нощта срещу четвъртък ще обхванат по-голямата част от страната. Количествата ще са от 3-4 л/кв.м в източните райони до около 15 л/кв.м на места в Западна България. В четвъртък преваляванията ще продължат. Количества на валежите ще са между 5 и 10 л/кв.м.

През последното денонощието в по-голямата част от страната водните нива са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн), р. Провадийска при хидрометричните станции в Провадия и гара Синдел (Черноморски басейн), както и на р. Марица при Свиленград (Източнобеломорски басейн), където се извършват строителни дейности и има подприщване на реката в този участък. По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 15 см до + 13 см

Черноморски басейн: колебания до + 6 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 36 см до + 60 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 9 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменения. В периода 26-27 октомври речните нива в целия басейна ще се повишават, вследствие на очаквани валежи от дъжд. Повишенията на речните нива във водосборите западно от р. Янтра ще продължат и в периода до 29 октомври. По-значителни повишения са възможни във водосборите на реките разположени западно от р. Осъм (Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, Лом, Цибрица, Огоста, Искър и Вит).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 октомври водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.