Речните нива ще се понижават или ще останат без промяна

05.07.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес по-слаби преваляванията ще има главно в източната половина от страната и планинските райони. Количествата на валежите ще са предимно между 5 и 10 л/кв.м. В понеделник на изолирани места в източните и планинските райони слабо ще превали до 1-3 л/кв.м. Във вторник – без валежи.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или задържали. Водните количества на по-голяма част от наблюдавани реки са около праговете за средни води. Нa някои измервателни станции в Дунвския басейн (р. Вит, р. Осъм, долното течение на р. Янтра и притока и р. Росица), в Черноморския басейн (р. Камчия) и Източнобеломорския водосбор (средното течение на р. Марица и долното течение на р. Тунджа), водните количества са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: от - 44 см (р. Осъм при Изгрев) до + 4 см.
Черноморски басейн: речните нива са се понижили до - 2 см или са останали непроменени.
Източнобеломорски басейн: от - 30 см до + 7 см.
Западнобеломорски басейн: в поречието на Места и Струма са регистрирани понижения на речните нива до – 10см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и в следващите два дни ще се понижават или ще останат без промяна. В резултат на прогнозирани валежи от дъжд са възможни краткотрайни повишения на водните нива.
В Дунавския басейн речните нива в периода 5-7 юли ще се понижават. Според моделираните водни количества за р. Искър днес и утре нивата ще са около и под средната многогодишна стойност, под прага за внимание.Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 5 и 6 юли ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните количества ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката на 5, 6 и 7 юли ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. В периода до 6 юли са възможни повишения във водосбора, като водните количества ще са под прага внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.