Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

27.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, главно в Централна и Източна България, ще превали дъжд. Количествата ще са незначителни, в крайните югоизточни райони до 5-10 л/кв.м. В сряда и четвъртък  ще е без валежи.

През последното денонощие водните нивата на реките в по-голямата част от страна са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър и Янтра (Дунавски басейн); Тунджа, Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Над прага за високи води е водното количество на р. Голяма река при Стражица.  Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 22 см до + 30 см

Черноморски басейн: понижения с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 10 см. Отчетено e повишение с + 92 см на р. Въча при Девин – м. Забрал, вследствие на работата на хидротехническо съоръжение

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 4 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 септември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. До следобедните часове днес се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия водосбор, като по-съществени е възможно да бъдат в долното течение на основната река при с. Каранци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.