Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

30.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в Дунавския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 21 см до + 10 см

Черноморски басейн: колебания от – 5 до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 14 см до + 15 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2-3 дни водните нива на реките ще се понижават или останат без съществени изменения. Довечера и утре, в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосборите на реките Огоста, Искър, Вит и горните течения на Осъм. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 31 март и на 1 и 2 април  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 31 март, 1 и 2 април, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 31 март, 1, 2 и 3 април водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.