Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

12.04.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества при отделни хидрометрични станции в Дунавския и Черноморския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +23 см;
Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +2 см;
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см;
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 април в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните течения на реките Лом, Огоста, Искър и Осъм.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 13, 14 и 15 април ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще са без съществени изменения и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 13, 14 и 15 април водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.