Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

14.06.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работа на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. На 17 юни нивата на реките ще се повишават незначително вследствие на валежи от дъжд, като водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 20 см до + 15 см

Черноморски басейн: колебания от – 6 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 33 см до + 47 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 3 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 17 юни водните нива в реките от целия басейн ще се повишават незначително вследствие на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се понижават. В следобедните и вечерните часове на 17 юни са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 юни, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 18-20 юни са възможни повишения на речните нива във водосбора вследствие на очаквани валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.