Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

07.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на почти всички реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Като резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания (от – 44 см до + 32 см) във водосбора р. Марица в Източнобеломорския басейн. Водните количества на повечето от реките в Дунавския басейн са около праговите стойности за високи води, а в останалата част от страната около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 136 см до + 24 см

Черноморски басейн: колебания от – 10 см до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 44 см до + 32 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 10 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават. В резултат на валежи във вечерните часове на 8 юли се очакват краткотрайни незначителни колебания на водните нива в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Искър ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 юли, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосборите на р. Янтра ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще продължат да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.