Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

01.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на наблюдаваните реки в цялата страна са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Незначителни повишения вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани във водосборите на р. Огоста (Дунавски басейн) и р. Арда (Източнобеломорски басейн). Почти всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. С водно количество над прага за високи води е само р. Вит при с. Търнене. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 9 см до + 12 см

Черноморски басейн: колебания от – 3 см до + 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 11 см до + 11 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни водните нива на реките от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 2, 3 и 4 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 2, 3 и 4 август водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 август водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

За 2 август 2017 г. НИМХ издава жълт код (първа степен на опасност) за повечето области в Западна и Централна България, за горещо време. Максималните температури ще са 35-37°.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 1 август 2017 г. е 4287,5 млн. м3 и представлява 66,1% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 85,9% от общия им обем
  • напояване – 50,2% от общия им обем
  • енергетика – 74,8% от общия им обем

Подробна информация за страната можете да намерите тук