Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

15.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са се понижавали или са останали без съществени измения през изминалото денонощие. В резултат на оттичане са отчетени повишения в долните течения на основните реки в Дунавския басейн като по-значително е то в долното течение на р. Искър при с. Ореховица с + 27 см. Всички наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 42 см до + 27 см

Черноморски басейн: колебания с до – 1 до + 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 16 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 8 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 16, 17 и 18 август водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 август ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук