Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

21.12.2017г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали. Регистрираните колебания на нивата са от -15 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества в долните течения на реките Искър и Вит.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на всички реки в басейна са се понижавали, като регистрираните понижения са с до -60 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води с изключение на река Факийска река при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения или са се понижавали. Незначителни колебания в резултат на оттичане са отчетени в долните течения на реките Тунджа и Марица. Регистрирани са изменения на нивата от -11 см до +4 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Въча при Девин, река Арда при Рудозем и река Върбица при сп. Джебел, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания на нивата от -11 см до +6 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на река Струма при Бобошево и река Елешница при с. Ваксево, чиито водни количества са около праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 декември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 22, 23, 24 и 25 декември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.