Речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

22.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива в реките от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -16 см до +12 см. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна са около и под  праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в целия басейн са се повишили, вследствие на валежи от дъжд. Регистрираните повишения са с до +12 см,  като по-значителни повишения са регистрирани при хидрометричните станции на река Айтоска при с. Камено с +64 см  и на река Факийска при с. Зидарово с +96 см. Водните количества на северно-черноморските реки са около и под праговете за средни води, а на южно-черноморските реки, около и под праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -7 см до +17 см. По-значителни повишения, вследствие на валежи от дъжд и сняг, са регистрирани на река Мочурица при с. Чарда с +59 см и на река Крумошица при с. Г. Кула с +39 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения значително повишение на речното ниво е отчетено и при хидрометрична станция на река Въча при м. Забрал (Девин) с +87 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда и на река Въча при м. Забрал (Девин), където са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от -6 см до +9 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за средни води, като само водното количество на река Елешница при с. Ваксево е около прага за високи води. 

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни, речните нива в басейна ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес водните нива във водосбора ще започнат да се понижават, като вследствие оттичане са възможни незначителни повишения в долните части на основната река. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива във водосбора. Вследствие на оттичане са възможни незначителни повишения на речните нива през следващите 1-2 дни в средните и долни части на Бели и Черни Лом и основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.