Речните нива ще се понижават или ще остават без изменение

29.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМ-БАН) днес ще бъде без валежи. В петък и събота също не се очакват валежи.

През денонощието от 8.00 ч. на 27 септември до 8.00 ч. на 28 септември водните нива на реките в по-голямата част от страна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени незначителни повишения при отделни измервателни пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн. По-значително повишение от +74 см е отчетено на р. Въча при гр. Девин - м. Забрал (Източнобеломорски басейн), което също е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +16 см;

Черноморски басейн: Не са регистрирани колебания;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +26 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -9 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 29, 30 септември и 1 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 29, 30 септември и 1 октомври  ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 29 и 30 септември, 1 и 2 октомври ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.