Речните нива ще се понижават или ще остават без изменение

28.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес само на отделни места в планините ще има незначителни количества валежи. Във вторник на отделни места в страната ще превали слаб дъжд в количества под 5 л/кв.м. В сряда сутринта на отделни места в североизточните райони ще превали слаб дъжд, количествата ще са под 5 л/кв.м. В останалата част от страната ще е без валеж.

През денонощието от 8 ч. на 26 до 8 ч. на 27 март речните нива в почти цялата страна са се понижавали. Повишения са отчетени в долното течение на р. Тунджа и средното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Черни Вит при с. Вит (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на нивата от - 28 см до + 31 см

Черноморски басейн: колебания на нивата от - 25 до + 5 см

Източнобеломорски басейн: регистрираните колебания са от - 75 см до + 37 см

Западнобеломорски басейн: измененията са от - 23 см до + 11 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни се очаква речните нива във водосбора да се понижават или да останат без съществена промяна. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на днес ще бъдат над средно многогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 28, 29 и 30 март, че водните количества ще бъдат над средно многогодишната стойност. Водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 март водното количество ще бъде над средно многогодишната стойност. Нивата ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.