Речните нива ще се понижават или ще остават без изменение

01.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) след пладне днес на отделни места в Западна Стара планина и Рило-Родопската област ще превали краткотрайно – 1-2л/кв.м, През нощта срещу четвъртък в Северозападна България ще има валежи от 1-5 л/кв.м, на отделни места до 10-12л/кв.м. В четвъртък около и след обяд ще има валежи, възможни са локални извалявания, повече като количество в централните и източните райони от страната. Количествата ще са между 5 и 15 л/кв.м., локално до около 25-30 л/кв.м. В петък интензивни валежи ще има на повече места в страната. Количества на валежите ще са между 5 и 15 л/кв.м., локално между 20 и 35 л/кв.м.

През денонощието 8 ч. на 30 до 8 ч. на 31 май водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали непроменени. Повишения са регистрирани на отделни наблюдателни пунктове в Дунавсики и Черноморски басейни, в резултат на валежи. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Черни Вит при с. Черни Вит, Голяма река при с. Стражица (Дунавски басейн), Айтоска при гр. Камено, средното и долно течение на Марица и родопските й притоци, Арда (Източнобеломорски басейн), Струма – в горното и средното й течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 33 см до + 24 см

Черноморски басейн: колебания от - 6 см до + 30 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 31 см

Западнобеломорски басейн: колебания са от - 6 см до + 7 см

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще продължат плавно да се понижават. На 2 и 3 юни в резултат на прогнозирани валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-съществени е възможно да бъдат във водосборите на р. Вит – в горното й течение, р. Осъм – в горното й течение, р. Янтра над Габрово и притока й р. Росица – в горно течение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. На 2 и 3 юни ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Блато, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 3 юни ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност. Днес ще има краткотрайни повишениия на нивата на реките в горната част от водосбора. От 2 юни се очакват плавни понижения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количество в долното течение на основната река на 1, 2, 3 и 4 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни във водосбора са възможни краткотрайни повишения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.