Речните нива ще се понижават или ще остават без изменение

21.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес над планинските райони на Западна България ще има слаби превалявания. Количества на валежа 1-2 л/кв.м. В сряда и четвъртък вероятността за валежи е малка. Само на отделни места в планините на Западна и Централна България е възможно да превали краткотраен дъжд. Количествата ще са под 5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч.на 19 до 8 ч. на 20 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Огоста – в долно течение, Янтра при селищата Велико Търново и Каранци и притока й р. Джулюница при с Джулюница, Русенски Лом (Дунавски басейн), Провадийска и р. Камчия (Черноморски басейн), Тунджа – в долно течение, Марица при гр. Първомай и притоците й р. Тополница над яз. „Тополница“ и р. Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн), река Джерман при Дупница (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 14 см до + 7 см

Черноморски басейн: водните нива са се понижили с до - 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 42 см до + 41 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни, се очаква нивата на наблюдаваните реки да останат без съществени изменения. Днес, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни, незначителни повишения в горните части на водосборите на реките, разположени западно от р. Искър. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21 и 22 юни ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 юни ще бъдат около средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2 дни водните нива във водосбора ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.