Речните нива ще се понижават или ще остават без изменение

23.06.2016г.

Вероятността за валежи днес е малка, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН). Само на отделни места, главно в планините е възможно да превали краткотрайно. Количествата ще са до 3-5 л/кв.м. В петък на места в Северна България и планините, а в събота – в отделни райони в Югозападна България ще превали краткотраен дъжд. Количествата ще са между 1 и 5 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 21 до 8 ч. на 22 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките: Огоста – в долното й течение, Янтра при с. Каранци, и притока й Джулюница при с Джулюница, Русенски Лом (Дунавски басейн), Провадийска и Камчия (Черноморски басейн), Тунджа – в долното й течение, Марица при Пловдив и Първомай и притоците й Тополница над яз. „Тополница“ и Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн), Джерман при Дупница и Струма – в долното й течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 46 см до + 35 см

Черноморски басейн: понижения с до - 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 38 см до + 83 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 18 см до + 19 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес се очаква нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от басейна да останат без съществени изменения. На 24 и 25 юни, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения във водосборите на реките, разположени западно от р. Искър и Искър – в средното й течение, Осъм – в горното й течение, Янтра – в горното и средното й течение (горните и средни части от водосборите на притоците й Дряновска, Джулюница, Росица. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 23, 24 и 25 юни ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 23, 24 и 25 юни ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. От днес, в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива на основната река при селищата Велико Търново и Каранци, и във водосборите на притоците й р. Джулюница и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни водните нива във водосбора ще продължат плавно да се понижават или ще останат без съществена промяна. Незначителни повишения са възможни в периода 24-26 юни, главно във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.