Речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения

19.06.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  e направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са се повишили, вследствие на валежи и оттичане. По-значителни изменения са отчетени на р. Огоста при с. Бутан (-11/+44 см), р. Батулия при с. Батулия (-25/+71 см), р. Искър при гр. Нови Искър(-121/+146 см) и при с. Ребърково (-19/+90 см), р. Голяма река при гр. Стражица  (-25/+41 см), р. Янтра при  Габрово (-18/+43 см) и при  Велико Търново (-6/+35 см). В останалата част от басейна водните нива са с изменение в граници от -38 см до +29 см. Водните количества в басейна са около и под праговете за високи води.

Черноморски басейн: Речните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на речните нива са от -6 см до +8 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн:  Нивата на реките през последното денонощие  са се повишили или са останали без съществени изменения. Значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по р. Въча (-79/+78 см) и в горното течение на р. Марица (от -116 до +122 см). По-значителни колебания в резултат на валежи са отчетени във водосбора на р. Арда от -32 см до +31 см. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от -21 см до +31 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води. Само водното количество на р. Чепеларска при с. Бачково е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие, водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +12 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи, през деня повишения  на речните нива ще има в реките западно от р. Огоста. Повишения на нивата ще има и в долните части на основните реки от басейна, в резултат на оттичане. През следващите три дни водните нива в реките ще се понижават или ще са без съществени изменения. На 22 юни, в резултат на валежи  в следобедните и вечерни часове са възможни незначителни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните  количества на 20, 21 и 22 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения .  В следствие на оттичане, повишения на водните нива ще има в средното и долното течение на основната река. На 22 юни в следобедните и вечерни часове ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите на: р. Лесновска, р. Искрецка, р. Батулийска и р. Малък Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 20, 21 и 22 юни, водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение ще има незначителни повишения на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 юни  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите три  дни нивата във водосбора ще се понижават или ще са без съществени изменения .  На 19 и 20 юни ще има повишения в долните части на р. Черни Лом, вследствие оттичане. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.