Речните нива ще се понижават или задържат

13.06.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. В неделя и понеделник вероятността за превалявания е много малка.
През денонощието до 8 часа на 12 юни речните нива в по-голямата част от страната са се повишили незначително или са се задържали. Регистрираните водни количества на наблюдаваните реки в страната са около и над праговете за средни води. 
Дунавски басейн: колебанията на речните нива са в границите от -10 см до +15 см.
Черноморски басейн:нивата на наблюдаваните реки са се повишили с до + 18 см.
Източнобеломорски басейн:в поречие Тунджа речните нива са се повишили с до +2 см. Във водосбора на река Марица са се изменяли в границите от –12 см до +31 см. В басейна на река Арда регистрираните повишения са с до +26 см (р. Върбица при сп. Джебел).
Западнобеломорски басей:речните нива във водосборите на наблюдаваните реки са се изменяли с до ±2 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки през следващите едно–две  денонощия ще се понижават или ще се задържат.
Дунавски басейн: днес са възможни краткотрайни повишения в долните течения на наблюдаваните реки, вследствие на оттичане.
Според моделираните водни количества за река Искър на 13, 14 и 15 юни ще са над средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15 юни ще бъдат над средномногогодишната стойност. Водните нива ще са под прага за внимание. Възможни са краткотрайни повишения в горното течение.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: водното количество в долното течение на реката на 13, 14 и 15 юни ще бъдe около средномногогодишната стойност, водните нива ще се понижават плавно. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.