Речните нива ще се понижават от днес

15.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на отделни места ще има слаби валежи – до 5 л/кв.м. В четвъртък и петък няма да вали.

През денонощието от 8 ч. на 13 до 8 ч. на 14 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без изменение. Съществени повишения са регистрирани в Дунавски басейн, във водосборите на реките Осъм, Янтра и Русенски Лом.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на Искър при селищата Нови Искър и Ореховица (Дунавски басейн), Луда Камчия при с. Бероново, Айтоска при Камено, Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн), Марица при Белово, Харманли и Свиленград и притоците й Чепеларска при с. Бачково и Харманлийска при Харманли, Арда (Източнобеломорски басейн), Струма – в средното й течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 39 см до + 164 см

Черноморски басейн: колебания от - 4 см до + 19 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 32 см до + 43 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес и утре се очаква речните нива да започнат да се понижават, като вследствие на оттичане са възможни краткотрайни повишения в долните течения на наблюдаваните реки. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. Днес и утре ще се повиши водното ниво в средното (след гр. Нови Искър) и долното течение на основната река Искър. По-значително ще бъде повишението в долното и течение, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност. От днес нивата на реките във водосбора ще започнат плавно да се понижават, като повишения са възможни в долното течение на основната река, вследствие на оттичане, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес все още са възможни повишения в долните части на водосбора, вследствие оттичане. От обедните часове днес водните нива във водосбора ще започнат да се понижават. В останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.