Речните нива ще се понижават през следващите три дни

13.07.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките  през  последното денонощие са се понижили. По-значителни понижения са отчетени в долните течения на основните реки в басейна: на р. Огоста с до -35 см, на р. Искър с до -31 см, на р. Вит с до -24 см, на р. Осъм с до -135 см, на р. Янтра с до -23 см и на р. Русенски Лом с до -16 см. Регистрираните изменения в останалата част от басейна са от -15 см до +19 см. Водните количества на реките са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения са до -8 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките в по-голямата част от басейна са се понижили през последното денонощие.  Регистрираните колебания на водните нива във водосбора на р. Тунджа са  от -9 см до +4 см, на р. Марица  от -17 см до +10 см и на р. Арда са от -18 см до +9 см. По-значителни изменения, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в горното течение на р. Марица (-95 см до +94 см) и на р. Въча при гр. Девин (-72 см до +71 см). Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижавали. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес краткотрайни повишения на водните нива в резултат на валежи са възможни в планинските части от водосборите на реките, както и във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и Добруджанските реки. През следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности.  Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 14, 15 и 16 юли водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 14, 15, 16 и 17 юли ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

подробна информация за страната можете да намерите тук.