Речните нива ще се повишават

23.07.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: нивата на реките в по-голяма част са се повишили или са останали без съществени изменения през последното денонощие. Вследствие на валежи е регистрирано повишение на нивата по р. Вит с до + 26см, р. Осъм в средното и горно течение с до + 71 см и р. Янтра с до + 18 см. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани колебания от - 10 см до + 12 см в средното и долно течение на р. Искър. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 13 до + 10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Вит и в средното течение на р. Искър са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще се повишават. По-значителни ще са повишенията от вечерните часове днес до следобедните часове утре във водосборите на р. Огоста и притоците ѝ Бързия, Шугавица и Ботуня и в долното течение на основната река след яз. „Огоста“, р. Искър, средните и долните течения на реките Вит, Осъм, Янтра (р. Росица и старопланинските притоци), на 24 и 25 юли във водосборите на Добруджанските реки и на 25 във водосбора на Нишава и река Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В резултат на интензивни валежи има висока вероятност от възникване на поройни наводнения:

  • В обедните часове днес – в долните течения на реките Тимок, Тополовец, Войнишка и Видбол
  • Вечерта и през нощта срещу 24 юли в планинските части от водосбора на р. Огоста (над яз. „Огоста“) и в притоците ѝ Шугавица и Ботуня, в горното течение на Черни Искър
  • Сутринта на 24 юли в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. „Искър“) и в притока ѝ р. Малък Искър, и във водосбора на р. Черни Вит;
  • Сутринта на 24 юли във високите старопланински части от водосборите на реките Осъм, Вит и Янтра

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще се повишават. В следобедните часове днес до утре след обед ще има по-значителни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Лесновска, Батулийска, Малък Искър, Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. В следобедните часове на 25 ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Лесновска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и в долното течение на основната река. На 26 следобедните часове ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосбора над яз. „Искър“. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 юли, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни в следствие на валежи водните нива на реките във водосбора ще се повишават. От 25 водните нива от водосбора ще се понижават. Очаква се водните количества при Габрово да достигнат прага за внимание, в останалата част от водосбора водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 юли водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Вследствие на валежи от днес се очаква краткотрайно повишаване на нивата във водосбора.  Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.