Речните нива ще се повишават

23.10.2015г.

Днес до обяд ще вали с количества между 10 -20 л/кв.м., в крайните южни райони на страната до 35 л/кв.м. Постепенно валежите ще отслабват, а след обяд от запад ще започнат да спират. В събота в крайните югоизточни райони дъждът ще намалява, неделята ще е без валежи. След полунощ и утре до обяд ще продължи да вали дъжд с очаквани нови количества до 15-20 л/кв.м. В Бургас след полунощ и утре до обяд количествата валежи ще са около 15 л/кв.м., в крайните южни райони до 25 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 21 октомври до 8 часа на 22 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по–голямата част от страната са се повишили, по- значително в долните течения на Огоста и Искър, с +17 см, във водосбора на р. Марица с до +58 см. Протичащите водни количества в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. В долното течение на реките Огоста, Вит, в средното и долно течение на р. Марица, както и притоците в горното течение на р. Струма, водните количества са около праговете за високи води. Около праговете за ниски води остават водите в горното течение на реките Искър, Вит, Осъм, Провадийкса, Факийска и Арда.

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

В Дунавски басейн колебанията на водните нива са от -23 см до +33 см;

В Черноморски басейн колебанията са до +1/-1 см;

В Източнобеломорски басейн измененията на речните нива от -14 см до +58 см;

В Западнобеломорски басейн нивата са се изменяли от +22 до -8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

За Дунавски басейн днес и през следващите 1-2 дни се очаква повишенията на водните нива в басейна да продължат в резултат на прогнозираните валежи и оттичането на реките. По-значителни повишения се очакват за реките западно от река Огоста (Арчар, Лом, Цибрица), Огоста - горното течение, Искър, Вит, река Осъм - горното течение, Янтра и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 23, 24 и 25 октомври около и над средната многогодишна стойност. По-значително покачване на водните нива ще има на реките във водосбора над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества на 23, 24 и 25 октомври около и над средната многогодишна стойност. Днес и утре се очаква покачване на нивата в горната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ниво за долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 октомври около и над средномногогодишната стойност. Следващите 2 дни се очакват повишения, по-значителни на 23 октомври, в горните части на водосбора, а на 24 октомври- в долните части. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.