Речните нива ще се повишават

27.01.2016г.

 

Днес ще е без валежи. Утре в Северна България, по Черноморието и в Централна Южна България снеготопенето ще е от 3 до 5 литра на квадратен метър.

През денонощието (от 8:00 часа на 25.01 до 8:00 часа на 26.01) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Протичащите водни количества в по-голямата част от страната са около праговете за високи и средни води. Около праговете за ниски води са водните количества в горните течения на реките Вит, Осъм, Голяма река (Дунавски басейн) и Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -65 см до +85 см;

Черноморски басейн: от +12 см до -4 см;

Източнобеломорски басейн: от -51 см до +42 см;

Западнобеломорски басейн: от -4 см до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн са започнали повишения на речните нива. По-значителните, вследствие снеготопенето се очакват в периода 27-29.01.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 27, 28 и 29.01 около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 27, 28 и 29.01 около средномногогодишната стойност. От днес ще започнат повишения във водосбора вследствие снеготопенето. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира високи стойности на нивата и водните количества в долното течение на р. Русенски Лом вследствие работата на хидротехническите съоражения. Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30.01 ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Нивата ще са без съществени изменения до обедните часове на 27.01, след което ще започнат повишения - резултат от снеготопенето. По- значителни повишения се очакват на 28 и 29.01. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.