Речните нива ще се повишават

05.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес преди обяд все още ще превалява предимно сняг, но след пладне валежите ще спират. Сумарни количества 3 – 7 л/кв.м, в югоизточните райони и на места в Предбалкана – до 10 - 15 л/кв.м. През почивните дни ще е без валежи.

През денонощието (от 8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 февруари) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижили. Повишение на нивата се наблюдава на отделни пунктове в Черноморски и Западнобеломорски басейн, вследствие на снеготопене. Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за средни и високи води. Около прага за ниски води са р. Черни Вит при с. Черни Вит, Южночерноморските реки и горното течение на р. Марица.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 57 см до + 22 см

Черноморски басейн: колебания от - 22 см до + 13 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 13 см до + 11 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 9 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: водните нива днес в целия водосбор, с изключение на водосборите на реките западно от р Огоста ще се повишават. По-значителни повишения се очакват във водосборите на Янтра и Русенски Лом в периода 5-7 февруари. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7 ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Днес и утре ще има кратковременни и незначителни покачвания на водните нива на реките в средната и долната част водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 5, 6 и 7 февруари  ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. По-значителни повишения се очакват отначало в горните части на водосбора, а след 5 февруари и в долните части. Водните количества на наблюдаваните станции ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8 февруари водните количества ще бъде над средно многогодишната стойност. По-значителните повишения ще има в периода 5 -7, първия ден в горните части на водосбора, останалите дни – и в долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.