Речните нива ще се повишават и през следващите три дни

27.06.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са се повишили. По-значителни повишения в резултат на валежи са регистрирани по р. Искър (с до +57 см), по р. Осъм (с до +48 см) и по р. Янтра (с до +63 см). Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от  -24 см до +29 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: В периода до 30.06. в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни са повишенията на 27.06. през деня във водосборите на старопланинските притоци на реките от басейна; през нощта на 27 срещу 28.06. и сутринта на 28.06. - във водосборите на Добруджанските реки; в следобедните и вечерни часове на 28.06. във водосборите на р. Огоста, р. Искър, р. Вит и р. Осъм и в притока на р. Янтра – р. Русенска Лом и в Добруджанските реки; през нощта на 28 срещу 29.06. във водосборите на р. Вит и р. Осъм; в следобедните и вечерни часове на 29.06. във водосбора на р. Янтра.

От 30.06. ще започне плавно понижение на речните нива в реките от басейна, като в резултат на оттичане повишения все още ще има в горните течения на основните реки. В резултат на валежи повишения на водните нива през нощта на 30.06. срещу 01.07. ще има във водосбора на р. Русенски Лом.

В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения:

- през нощта на 27 срещу 28.06.2018  г. в горните части от водосбора на р. Осъм;

- в сутрешните и обедни часове на 28.06.2018  г.  във водосбора на р. Нишава, по основното течение на р. Искър между притоците ѝ р. Малък Искър и р. Гостиля и в притока ѝ р. Златна Панега, средното течение на р. Осъм, горното и средно течение на р. Янтра;

- във вечерните часове на 28.06. в горните части от водосборите на р. Арчар и р. Лом, в долните части от водосбора на р. Осъм и във водосборите на Добруджанските реки;

- през нощта на 28 срещу 29.06.2018 г. и сутринта на 29.06.2018 г. във водосборите на реките западно от р. Лом (реките  Тимок,  Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля), в горните части от водосбора на р. Искър (над яз. Панчарево) и във водосбора на р. Малък Искър;

- във вечерните часове на 29.06 и през нощта срещу 30.06.2018 г. във водосборите на р. Габерска, р. Бели Вит (приток на р. Вит) и р. Веселина (приток на р. Янтра).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 28, 29 и 30.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се повишават. Най-значителни ще бъдат повишенията на водните нива от вечерните часове на 28.06 до обедните часове на 29.06 на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Макък Искър. Значително ще се повишат водните нива в средното и долното течение на основната река с максимуми на 29, 30.06 и 01.07. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 28, 29 и 30.06.2018 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора ще се повишават значително. По-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на р. Росица и горното течение на р. Янтра. От 29.06. се очаква водните нива на реките в басейна да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 28, 29, 30.06 и 01.07.2018 г. ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.