Речните нива ще се повишават заради валежи

29.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт за метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали. Повишения (с до +29 см) в резултат на оттичане са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн в долните течения на р. Искър и р. Марица. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества: в долното течение на р. Факийска (Черноморски басейн); в средното течение на р. Марица (при гр. Първомай) и във водосбора на притока й р. Чепеларска при с. Бачково (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -22 см до +29 см;

Черноморски басейн: колебания от -130 см до +2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от -33 см до +29 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -14 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества днес, на 1 и 2 октомври ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водните количества в долното течение на реката ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.