Речните нива ще се продължат да се понижават

03.12.2015г.

Днес, в петък и събота няма да вали. През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 1.12. до 8:00 часа на 2.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки в страната са се понижавали. Протичащите водни количества към 8 часа на 2.12 в по-голяма част от страната са около праговете за високи води. Водните количества в средното течение р. Искър и в горните течения на реките Осъм и Джулюница, (Дунавски басейн), Врана, Камчия, Ропотамо,(Черноморски басейн), в горното и средно течение на Марица (Източнобеломорски басейн), в горното и долно течение на Струма (Западнобеломорски басейн) са около праговете за средни води. Водното количество на р. Черни Вит (горно течение) – (Дунавски басейн) и на черноморските реки Айтоска и Факийска са около праговете за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн - колебанията на речните нива са от -83 см до +4 см;

Черноморски басейн - нивата на реките Провадийска, Камчия и Ропотамо са се понижили с до -6 см. Незначително повишение с +5 см е регистрирано на р. Врана при с. Надарево, а нивото на р. Факийска е останало непроменено.

Източнобеломорски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -53 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн - регистрираните колебания на речните нива са от -7 см до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

В Дунавския басейн - днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 3, 4 и 5.12. около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 3, 4 и 5.12. около и под средномногогодишната стойност. Водните нива в целия водосбор ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6.12 около и над средномногогодишната стойност. Нивата в целия водосбор ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.