Речните нива ще се задържат без промяна

14.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМ-БАН) през изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -35 см до +17 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър и р. Въча. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

·                     Дунавски басейн: колебания от -34 см до +17 см;

·                     Черноморски басейн: без колебания;

·                     Източнобеломорски басейн: колебания от -35 см до +13 см;

·                     Западнобеломорски басейн: колебания от -4 см до +4 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 септември ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17.09.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 септември ще бъдат под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.