Речните нива ще се задържат без съществени изменения

15.01.2018г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива са без съществени изменения и са с регистрирани колебания от -15 см до +9 см. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в басейна са с незначителни изменения от -7 до +4 см.  Понижение от -68 см е отчетено на река Велека в района на с. Граматиково, следствие на понижение след преминала висока вълна. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води, с изключение на река Факийска при с. Зидарово, чието водно количество е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие речните нива са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +12 см. Водните количества в басейна са под праговете за средни води с изключение на водното количество в горното течение на река Арда, което е около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения, като са регистрирани колебания от -5 см до +6 см. Водните количества в басейна са около и над праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения или ще се понижават. От следобедните часове на 17 и на 18 януари в резултат на валежи от дъжд са възможни незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в реките от целия басейн. От 18 януари следобед речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 16, 17 и 18 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нивата в басейна ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 16, 17 и 18 януари 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще започнат да се понижават, като тенденцията ще се запази и през следващите два дни.на 18 януари 2018 г., следствие на валежи от дъжд и снеготопене, речните нива във водосбора ще се повишават краткотрайно и незначително. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в основната река и в долното течение на река Черни Лом на 16, 17, 18 и 19 януари 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 17 до 20 януари, вследствие на комбинация от снеготопене и валеж от дъжд се очакват незначителни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.