Речните нива ще се задържат високи

22.03.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са се понижили през последното денонощие. Повишения са регистрирани във водосбора на р. Янтра, вследствие на валежи, с + 66 см на р. Голяма река при Стражица, с + 41 см на р. Джулюница при с. Джулюница и с + 42 см на  р. Янтра при с. Каранци. Регистрираните колебания в останалата част от басейна са от - 30 см до + 12 см. Водните количества на реките в басейна са над праговете за високи води

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се повишили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от - 12 см до + 19 см, като по-значително повишение е регистрирано на р. Факийска при с. Зидарово с + 80 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: водните нива в голяма част от басейна са се понижили през последното денонощие. Регистрираните колебания на речните нива са от - 55 см до + 29 см. По-значителни са колебанията на р. Марица при гр. Белово (- 59/+ 53 см) и на р. Въча при гр. Девин (- 61/+ 100 см), в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания в басейна са от - 14 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн от днес до 24 март речните нива в басейна временно ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като днес са възможни повишения на речните нива в долните части на основните реки, вследствие оттичане. Незначителни повишения в този период ще има във водосборите на добруджанските реки, вследствие на валежи и снеготопене.Речните нива в басейна ще останат високи. На 25 март , вследствие на валежи и снеготопене, речните нива в басейна краткотрайно и незначителни ще се повишат. В периода 26-29 март речните нива в басейна ще се повишат вследствие на снеготопене (*). В долното течение на р. Искър водните количества ще бъдат около жълтия праг за внимание. В останалата част от басейна водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 23, 24 и 25 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес до 25 март речните нива на притоците на р. Искър ще се понижават или ще останат без изменения. Водните нива на основната река в долното течение ще се повишават до днес. В периода 26-28 март в резултат на снеготопене ще има повишения на нивата в целия водосбор. Водните количества ще са под праговете за внимание, но водните количества на р. Искър при Ореховица ще бъдат около и над прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 23, 24 и 25 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите 3 дни нивата във водосбора ще се понижават. Краткотрайни повишения на речните нива са възможни утре в притоците на р. Янтра и по основната река над Велико Търново вследствие на валежи и снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 23, 24, 25 и 26 март ще бъде над средно многогодишната стойност. От вечерните часове днес ще започне процес на понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.