Речните нива в цялата страна ще започнат да се понижават

19.06.2015г.

 

Днес се очаква да започне понижаване на речните нива на наблюдаваните реки в цялата страна. Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) не прогнозира опасни явления, свързани с вредното въздействие на водите.
От 12 часа днес се отменя приведеното състояние на „повишено внимание" за Оперативното звено в МОСВ и в Басейновите дирекции Източнобеломорски район и Западнобеломорски район.
По данни и прогнози на Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН)  днес само на отделни места в Западна и Централна България ще има краткотрайни превалявания с количества 5-10 л/кв.м.
Водните количества на наблюдаваните реки в по – голямата част от страната са около и над праговете за средни води, а водните количества на северночерноморските реки, както и на реките в Източнобеломорския басейн, са около прага за високи води.
Дунавски басейн: според моделираните водни количества, прогнозираните количества за 19, 20 и 21 юни:
Река Искър - ще са над средната многогодишна стойност и ще са под прага за внимание.
Река Янтра -ще са над средно многогодишната стойност и под прага за внимание.
Река Русенски Лом - ще са около и над средно многогодишната стойност, водните количества ще са под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.