Речните нива в страната незначително се изменят

19.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институтпо метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) до обяд днес все още на места, главно в източната половина на страната, ще има валежи. И там постепенно ще спират. Очакваните сумарни количества са от 1 3 до 10 15 л/кв.м, на отделни места в югоизточните райони и малко повече. В понеделник на отделни места главно в Северна България ще превали слаб дъжд 1 – 5 л/кв.м. Във вторник превалявания ще има на повече места. Количества 1 – 5 л/кв.м.
През миналото денонощие речните нива в цялата страна са се изменяли незначително или са се задържали. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: понижения на речните нива са регистрирани в почти всички поречия: Искър с до - 5 см, Вит с до - 2 см Янтра с до - 3. Отчетените повишения във водосборите на наблюдаваните реки са с до +4 см.
Черноморски басейн: понижение или задържане на речните нива са регистрирани повечето наблюдавани реки.
Източнобеломорския басейн: отчетени са повишения на речните нива в горните течения на реките в поречията: Тунджа с до + 11 см, Марица с до + 4 см и Арда с до + 7см.
Западнобеломорски басейн: речните нива на наблюдаваните реки са се повишили или задържали, по-съществени повишения са отчетени в горните течения на реките в поречията Места и Струма съответно с до + 12 и с до + 8см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на речните нива на места.
Дунавски басейн: краткотрайни повишения са възможни в горните и средни течения на реките Лом, Огоста, Осъм, Вит, Янтра, Русенски Лом, Добруджанските реки.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.