Речните нива в страната са се понижили или са без промяна

15.01.2015г.

По данни на НИМХ, хидрологичната обстановка в страната остава непроменена, речните нива в почти цялата страна са се понижили или са останали без промяна. Тази тенденция ще се запази и през това денонощие.
Водните количества на наблюдаваните реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са около праговете за средни води.