Речните нива в страната ще продължат да се понижават

21.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) днес ще има слаби краткотрайни превалявания със сумарни количества до 5-10 л/кв.м. Без валежи ще е в югозападната част на страната.
В сряда на много места ще превалява, с количества от 3-10 л/кв.м. В четвъртък не се очакват валежи.
През изминалото денонощие речните нива в цялата страна са се понижавали или са останали без съществена промяна. Незначителни повишения са отчетени в Дунавски и Източнобеломорски басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: повишения са регистрирани в долните течения на реките Осъм и Русенски Лом, съответно с до +26 см при с. Изгрев и с до +2 см при с. Божичен.
Черноморски басейн: отчетените понижения са с до -10 см.
Източнобеломорски басейн: отчетени са понижение с до – 11 см. Незначителни повишения са регистрирани във водосборите и на трите наблюдавани реки: Тунджа при гр. Павел баня с +3 см, Марица при гр. Първомай с до + 8 см, Арда при гр. Рудозем с +4 см.
Западнобеломорски басейн: отчетени са понижения на речните нива с до - 6 см.
По данни на НИМХ- БАН през март общият обем на оттока за страната е с 50% повече в сравнение с този за февруари и 4 пъти повече от март 2014 г. В периода 6-10 март 2015 г. речните нива в страната са се повишавали, на места рязко и значително, в резултат на съществени валежи от дъжд и сняг, последвалите положителни температури и високата почвена влага. Протичащите водни количества на почти всички наблюдавани реки в страната са били над прага за високи води.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре речните нива в страната ще продължат да се понижават или ще се задържат. Вследствие на снеготопенето и прогнозираните количества валежи от дъжд, се очакват краткотрайни повишения на речните нива на места.
Дунавски басейн: краткотрайни повишения са възможни в горните течения на реките Вит, Осъм, Янтра и Русенски Лом
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.