Регионалните структури на МОСВ в Плевен се включват в кампанията „Да изчистим България заедно“

13.09.2019г.

Регионалните структури на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в Плевен – Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) и Регионална лаборатория (РЛ) към Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС) ще се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“.

На 14 септември в град Плевен се организират няколко големи акции – в парк „Кайлъка“, в МБАЛ „Георги Странски“, в „Скобелев парк“, около Стадиона и други. В града се организират и много други по-малки инициативи за почистване около жилищни пространства. Традиционно БДДР и РИОСВ ще се присъединят и към акцията за почистване на брега на река Дунав в село Байкал.

Освен почистване на отпадъците се предвижда и обновяване и места за игра на деца, боядисване на пейки и други.

Като партньор на кампанията, организирана от bTV Media Group, Министерството на околната среда и водите предостави в Плевен над 5 000 чували и ръкавици, които се разпределят за различните инициативи.

И през тази година за насърчаване на общините в организирането на почиствания в рамките на кампанията те ще бъдат освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци за 14 и 15 септември. Събраните отпадъци ще се депонират само на регионални депа, отговарящи на нормативните изисквания. За периода на кампанията от операторите на депата ще се води отчетност за постъпилите количества, а информация ще се изпраща до РИОСВ.

Инициативата „Да изчистим България заедно“ обединява гражданите, институциите, бизнеса и неправителствените организации. Тя се провежда за девета поредна година и е една от най-мащабните доброволчески инициативи у нас. Целта на кампанията е да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

БДДР, РИОСВ - Плевен и РЛ към ИАОС призовават всички жители и гости на Плевен и Плевенска област да изхвърляме отпадъците само на определените места, за да живеем в една по-чиста и здравословна среда.