Реките - без промяна или с понижения

10.11.2015г.

За днес от НИМХ е обявен жълт код за вятър в двадесет и една области: Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Русе, Шумен,Търговище, Разград, Силистра, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, София-Област, София и Перник. В областите ще духа силен западен вятър, с пориви до 20 м/сек. Времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание, ако възнамерявате да вършите работа на открито. 

Днес на отделни места в Северна България ще има слаби превалявяния. Количество валеж до 1 л/кв. Сряда и четвъртък ще са без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 8 ноември до 8 часа на 9 ноември) водните нива на реките, в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества са около праговете за ниски и средни води. В горното течение на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Струма (Западнобеломорски Басейн) водите са около праговете за екстремно ниски води. Нивата на р. Сазлийка и р. Марица - средно течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
В Дунавски басейн колебанията на водните нива са от -9 см до +9 см;
В Черноморски басейн пониженията на речните нива са с до -2 см;
В Източнобеломорски басейн измененията на речните нива са от +8 до -8 см;
В Западнобеломорски басейн колебанията на речните нива са в рамките на -6 до +4 см.
На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите два дни ще продължат да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 10 и 11 ноември под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 10, 11 и 12 ноември около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ниво в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 ноември под средномногогодишната стойност.
Подробна информация за страната можете да намерите тук