Реките без съществени изменения

26.09.2016г.

По данни и прогнози  на Националния  институт по метеорология и хидрология  на  БАН (НИМХ – БАН) днес  на места  в Северна България, по Черноморието и в планините ще превали  с количества - до 5 л/кв.м.  Във вторник почти без валежи. В сряда няма да  вали.

През денонощието от 8 ч на 24 до 8 ч на 25 септември водните нивата на реките в по-голямата част от страна са се понижавали или са останали без изменение. Незначителни повишения са отчетени на отделни измервателни пунктове: р. Искър при гр. Нови Искър и р. Янтра при гр. Велико Търново в Дунавски басейн; Провадийска река при гара Синдел в Черноморски басейн; Чепеларска река при с. Бачково, р. Сазлийка при гр.Гълъбово и р. Арда при с. Вехтино в Източнобеломорски басейн; р. Места при м. Момина кула в Западнобеломорски басейн.

Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -3 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -15 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28 септември, че водните количества ще  бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира,че водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 септември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  два – три дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.