Реките – без съществени изменения

03.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес вечерта и през нощта срещу сряда на места в планинските райони на Западна България ще превали сняг с количества 3-4 л/кв.м. В сряда вероятността за валежи е малка. През нощта срещу четвъртък от запад отново ще започнат валежи, които ще продължат и през следващите два дни. Валежите ще са предимно от сняг, в четвъртък с количества от 1-2 до 10-12 л/кв.м. През нощта срещу петък валежите в Южна България ще се усилят.

През денонощието от 8.00 ч. на 1 януари до 8.00 ч. на 2 януари водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни денонощни колебания на водните нива (от -34 см до +21 см) във водосборите на р. Огоста, р. Искър (Дунавски басейн) и р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Поради ниските температури и малките водни количества в отделни участъци на реките в Дунавския басейн е регистрирано образуване на брегови лед. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +11 см;

Черноморски басейн: Няма регистрирани изменения;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -34 см до +21 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни, в резултат на частично снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива на реките в басейна, като днес повишенията ще бъдат главно в горните части на водосборите, а на 4 и 5 януари незначителни повишения са възможни и в долните части на водосборите, вследствие оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 3, 4 и 5 януари. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В следващите два дни, вследствие на частично снеготопене, ще има незначително покачване на водното ниво на реките във водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 3, 4 и 5 януари. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни са възможни незначителни повишения на водните нива в басейна, вследствие на снегопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 януари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни се очаква нивата във водосбора да започнат да се повишат незначително, вследствие на снеготопене – отначало в горната и средна част на водосбора, а от вечерта – и в долните му части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.